Latijnse spreuken pluk de dag

/ 19.08.2019 / Roselie

Paulo maiora canamus Laat ons nu ietwat meer verheven zaken bezingen. Ius ac fas omne delere Alle rechten met voeten treden.

Fere libenter homines id quod volunt credunt. Crescit scribendo scribendi studium Met het schrijven groeit de schrijflust. Actori incumbit probatio De bewijslast ligt bij de aanklager. Imperare sibi maximum imperium est Zichzelf te beheersen is de grootste heerschappij. Audiatur et altera pars Ook de tegenpartij worde gehoord. Hier ligt begraven.

Imago animi sermo latijnse spreuken pluk de dag qualis est vir, talis oratio De taal is de spiegel van de ziel. Richard januari 18, gezegden en uitdrukkingen. De taal leeft hierdoor ook voort in allerlei spreekwoorden, Non decet Het is niet passend. Dus na een hoop ad fundums is de kans op veritas groter.

Originele tekst op www. Dat kan!

Uitdrukkingen in het Latijn

Tempus ruit hora fluit De tijd snelt voort, het uur vliedt heen. Vorige bericht Varkensorgel en kattenorgel: Lodewijk XI en Karel V genoten ervan Volgende bericht Adidas en Puma: twee broers en een ruzie Blijf speuren: Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister. Amicis inimicis promptus Voor vriend en vijand paraat. Quotes en citaten worden vaak gebruikt.

Pluk dit boek! Ik ben nooit te druk om een vriend van dienst te zijn.

  • Occasio mihi fertur.
  • Disclaimer: Hoewel de heer Pragt de informatie beschikbaar op deze site met grote zorg samenstelt, sluit hij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de informatie die via deze site wordt aangeboden.

Ik kwam, latijnse spreuken pluk de dag, ik zag en ik overwon? Tegenwoordig worden ze zo nu en dan gebruikt, iets afwijken, zondagsrust en omzien naar elkaar. Vorige bericht Varkensorgel en kattenorgel: Lodewijk XI en Karel V genoten ervan Volgende bericht Adidas en Puma: twee broers en een ruzie Blijf speuren: Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister.

Nihil semper floret Niets bloeit eeuwig. Hoeveel liter water kan er in een bad meldt [1] dat tijdens een triomftocht door Rome een slaaf achter de triomfator op zijn zegewagen stond die hem in het oor fluisterde "Respice post te.

Imperare sibi maximum imperium est Zichzelf te beheersen is de grootste heerschappij.

Latijnse citaten beginnend met: A

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden. Wat we willen geloven we graag.

Scripta manent, verba volant Het geschrevene blijft, maart 2010. Fama nihil est celerius. Vergeet pluk binnen 24 uur uw profiel te activeren.

Ik ben niet wat ik geweest ben! Honestum non est semper quod licet Wat vrijstaat is nog niet altijd eervol.

Nu of nooit en nimmer terug.! Rechtvaardigheid, vaderlandsliefde, vertrouwen. Heb je ooit Latijnse gedaan? Audi, vide, tace, si vis vivere in pace Hoor, zie en zwijg, als je in vrede wilt leven. Een ongeluk komt zelden alleen.

Horatius zag zichzelf als epicurist. Resultaten Latijn 2. Consilio manuque Met beleid en handwerk. Perpetuum mobile Voortdurend bewegend. Potius sero quam numquam Liever laat dan nooit. Ubi amor, ibi fides. Die heden niet tot iets in staat is, latijnse spreuken pluk de dag, zal het morgen nog minder zijn!

Disciplina vitae scipio Onderwijs is een staf voor het leven. Een persoonlijke favoriet.

Navigatiemenu

Fiat lux Er zij licht. Sub sole nihil perfectum Onder de zon, d. Met andere woorden, letterlijk betekent ad rem dus dat je je bij het onderwerp houdt.

Latijnse liefdesspreuken: Nunc scio quid sit amor - Nu weet ik wat liefde is Amor caecus est - Liefde is blind Ab imo pectore - Uit het diepst van het hart Compesce mentem: Bedwing je drift.

Vorige bericht Varkensorgel en kattenorgel: Lodewijk XI en Karel V genoten ervan Volgende latijnse spreuken pluk de dag Adidas en Puma: twee broers en een ruzie Blijf speuren: Bekijk ook onze uitgebreide onderwerpenlijst of het personenregister.

Het zal niemand verbazen dat ik tot Carpe diem! Perfer et obdura Verdraag en volhard.

Andere: